Daily Archives: 05/05/2020

Pengisytiharkan segala maklumat berkaitan projek pembinaan melalui Portal CIDB (http://cims.cidb.gov.my).

Adalah dimaklumkan mulai 4hb Mei 2020, semua kontraktor WAJIB mengisytiharkan segala maklumat berkaitan projek pembinaan melalui Portal CIDB (http://cims.cidb.gov.my). Sehubungan dengan itu, segala peruntukan, obligasi dan tanggungjawab kontraktor kepada pematuhan Akta 520 dan undang-undang bertulis yang lain adalah terpakai. Selaras … Continue reading

Posted in Jadual Kursus CIDB Terkini | Comments Off on Pengisytiharkan segala maklumat berkaitan projek pembinaan melalui Portal CIDB (http://cims.cidb.gov.my).