PEMBAHARUAN PENDAFTARAN KONTRAKTOR G1

Kuala Lumpur, 26 Mac 2021: Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) hari ini bersetuju memansuhkan syarat keperluan personel teknikal untuk pembaharuanpendaftaran kontraktor G1 yang mempunyai pendaftaran Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan Sijil Taraf Bumiputera (STB). Walaubagaimapun, pengecualian ini hanya diberikan kepada kontraktor yang mempunyai pengalaman 15 tahun di dalam industri pembinaan.

Biarpun syarat personel teknikal tidak dikenakan, kontraktor terbabit perlu mematuhi syarat-syarat lain antaranya, syarikat perlu mengisytiharkan semua projek yang pernah dan yang sedang dilaksanakan. Kontraktor juga diwajibkan untuk melaksanakanPenilaian Keupayaan dan Kemampuan Kontraktor G1 (MCORE) melalui Centralised Information Management System (CIMS) CIDB.

https://www.facebook.com/CIDBOfficial/posts/4168668883167818

This entry was posted in Info. Bookmark the permalink.